cart.general.title

Nơi đến Trung Quốc

1 ngày
|
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: hàng ngày tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
820,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện: Bay China Eastern
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
3,990,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện: Bay China Eastern
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
3,990,000₫
7 ngày 6 đêm
|
Phương tiện: Bay China Eastern
Khởi hành: tháng 8-11/2023 tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
22,990,000₫
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện: Bay China Eastern
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
17,990,000₫
8 ngày 7 đêm
|
Phương tiện: Bay China Eastern
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
19,990,000₫
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện: Ô tô + tàu hỏa
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
12,990,000₫
7 ngày 6 đêm
|
Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines
tại Hà Nội
Giá 1 khách chỉ từ:
22,890,000₫
back to top